لیست شهرها و نواحی ایتالیا

لیست شهرهای ایتالیا

ایتالیا از نظر جغرافیایی به ۲۰ ناحیه (منطقه) تقسیم می‌شود که ۵ ناحیهٔ آن دارای نوعی خودمختاری در وضع قوانین محلی است و امور این نواحی توسط انتخاب‌شدگان محلی انجام می‌شود. از سوی دیگر ایتالیا به ۱۱۰ استان و ۸٬۱۰۰ شهرداری تقسیم می‌شود

ناحیه ابروتزو

 • اتری
 • اوتسانو
 • چیتی
 • لانچیانو
 • آکوئیلا
 • اورتونا
 • پسکارا
 • سولمونا
 • ترامو
 • واستو

ناحیه باسیلیکاتا

 • ماترا
 • ملفی
 • پوتنزا
 • ونوسا

ناحیه کالابریا

 • کاتانزارو
 • کوزنزا
 • کروتون
 • رجیو دی کالابریا
 • ویبو والنتیا

ناحیه کامپانیا

 • آمالفی
 • آریانو ایرپینو
 • آولینو
 • اوورسا
 • بنونتو
 • کاپوآ
 • کازرتا
 • کاستلاماره دی استابیا

  ناحیه کامپانیا
  ناحیه کامپانیا
 • کاوا د تیرنی
 • ابولی
 • ارکولانو
 • فوریو
 • ناپل
 • نوچرا اینفریوره
 • نولا
 • پومیلیانو دی آرکو
 • پورتیچی
 • پوزولي
 • سالرنو
 • سارنو
 • سسا اورونکا
 • سورنتو
 • توره آنونزیاتا
 • توره دل گرکو

ناحیه امیلیا رومانیا

 • آرژانتا
 • بابیو
 • بولونیا
 • کارپی
 • سنتو
 • چزنا
 • فائنزا
 • فرارا
 • فیدنزا
 • فورلی
 • گوستالا
 • ایمولا
 • لوگو
 • میراندولا
 • مودنا
 • پیاچنزا
 • راونا
 • رجو امیلیا
 • ریمینی

ناحیه فریولی -ونزیا جولیا

 • آکویلیا
 • سیویداله دل فریولی
 • گوریزیا
 • مونفالکونه
 • تریست
 • اودین

ناحیه لاتزیو

 • آلاتری
 • آناگنی
 • آنزیو
 • آکوئینو
 • آردئا
 • آرپینو
 • بولسنا
 • کاسینو
 • کاستل گاندولفو
 • سیوییتا کاستلانا
 • سیویتاوکیا
 • کوری
 • فرنتینو
 • فوندی
 • فرمیا
 • فراسکاتی
 • فروزینون
 • گائتا
 • لاتین
 • مارینوریتی
 • رم
 • سورا
 • سوبیاکو
 • تارکوینیا
 • تراسینا
 • تیوولی
 • توسکانیا
 • ویتربو

ناحیه لیگوریا

 • بوردیگرا
 • چیاوري
 • جنوا
 • امپریال
 • لا اسپزیا
 • پورتوفینو
 • راپالو
 • سان رمو
 • سرزانه
 • ساوونا
 • ونتیمیگلیا

ناحیه لومباردی

 • بلجیو
 • برگامو
 • برشیا
 • بوستو ارسیزیو
 • نمیشه
 • کومو
 • کرم
 • کرمونا
 • دسیو
 • گورگونزولا

  ناحیه لومباردی
  ناحیه لومباردی
 • لکو
 • لگنانو
 • لودی
 • ارغوانی
 • مانتو
 • میلان
 • مونزا
 • پاویا
 • سستو سن جیووانی
 • سوندریو
 • وارزه
 • ویگوانو
 • ووگرا

ناحیه مارچه

 • آنکونا
 • آسکولی پیچنو
 • سیویتانوا مارچه
 • فابریانو
 • فانو
 • فرمو
 • جسی
 • لورتو
 • ماچراتا
 • پسارو
 • سنیگالیا
 • اوربینو

ناحیه مولیز

 • کمپوباسو
 • ایسرنیا

ناحیه پیمونت

 • آلبا
 • الساندریا
 • آستی
 • بیلا
 • کازال مونفراتو
 • کونیو
 • فوسانو
 • ایوره
 • مونکالیری
 • موندوو
 • نووارا
 • نووی لیگور
 • پینرولو
 • ریولی
 • سالوزو
 • استرسا
 • تورتونا
 • تورین
 • وارالو
 • وربانیا
 • ورچلی

ناحیه پوگلیا

 • آلتامورا
 • آندریا
 • باری
 • بارلتا
 • بیسگلی
 • بیتونتو
 • بریندیسی
 • کانوزا دی پولیا
 • سگلی مساپیکو
 • سروینولا
 • کوراتو
 • فوجیا
 • گیویا دل کال
 • گراوینا در پوگلیا
 • گروتاگلی
 • لچه
 • ماندوریا
 • مانفردونیا
 • مارتینا فرانکا
 • مولا دی باری
 • مولفتا
 • مونت سان آنجلو
 • ناردو
 • اوترانتو
 • رووو دی پولیا
 • سان جیووانی روتوندو
 • سان سئورو
 • رتیل
 • ترانی

ناحیه ساردینیا

 • آلگرو
 • کالیاری
 • کارلوفورت
 • ایگلسیاس
 • نورو
 • اولبیا
 • اوریستانو
 • پورتو تورس
 • ساساری

ناحیه سیسیل

 • آچیرئاله
 • آدرانو
 • آگریجنتو
 • آلکامو
 • آگوستا
 • آوولا
 • باقریا
 • برونته
 • کالتانیستا
 • کاستل وترانو
 • کاتانیا
 • چفالو
 • سنتوریپ
 • کومیسو
 • کورلئونه
 • انا
 • اریس
 • فاورا
 • گلا
 • لیکاتا
 • مارسالا
 • مازارا دل والو
 • مسینا
 • میلازو
 • مودیکا
 • مونریال
 • نوتو
 • پالاتسولو آکریده
 • پالرمو
 • پاترنو
 • پیازا آرمیرینا
 • راگوسا
 • شاکا
 • سیکلی
 • سیراکوز
 • تائورمینا
 • ترمینی ایمرس
 • تراپانی
 • ویتوریا

ناحیه ترنتینو – آلتو آدیگه/سدیترول

 • بولزانو
 • بریکسن
 • مرانو
 • روورتو
 • ترنتو

ناحیه توسکانی

 • آریزو
 • کاپانوری
 • کارارا
 • کاسکینا
 • چیانچیانو ترمه
 • کورتونا
 • امپولی
 • فیزول
 • فلورانس
 • گروستو
 • لیوورنو
 • لوکا
 • ماسا
 • مونتکاتینی ترمه
 • پسیا
 • پیتراسانتا

  ناحیه توسکانی
  ناحیه توسکانی
 • پیومبینو
 • پیزا
 • پیستویا
 • پراتو
 • سان جیمینیانو
 • سان جولیانو ترمه
 • سیه نا
 • والومبروسا
 • ویارجیو
 • ولتررا

ناحیه اومبریا

 • آسیسی
 • سیتی دی کاستلو
 • فولینو
 • گوبیو
 • نارنی
 • اورویتو
 • پروجا
 • اسپولتو
 • ترنی
 • تودی

ناحیه واله د آواستا

 • آستا

ناحیه ونتو

 • آدریا
 • باسانو دل گراپا
 • بلونو
 • بورانو
 • کاستلفرانکو ونتو
 • چیوگیا
 • کونگلیانو
 • کورتینا د آمپزو
 • استه
 • فلتر
 • مستر
 • مونتانیا
 • پادوا
 • پشیرا دل گردا
 • پورتوگارینو
 • روویگو
 • اسکیو
 • تورچلو
 • ترویسو
 • ونیز
 • ورونا
 • ویچنزا
 • ویتوریو ونتو

پایتخت و جمعیت نواحی مختلف ایتالیا

 طبق اعلام ویکی پدیا جمعیت و مرکز نواحی بر اساس جدول زیر است . لازم به ذکر است که برای سفر به ایتالیا نیاز به ویزا شینگن ایتالیا دارید که باید مدارک را به سفارت تحویل دهید برای اینکار نیاز به وقت سفارت ایتالیا دارید

ناحیه‌هامرکزمساحت (کیلومتر مربع)مساحت (مایل مربع)جمعیت
آبروتزولاکوئیلا۱۰٬۷۶۳۴٬۱۵۶۱٬۳۴۲٬۱۷۷
واله دائوستاائوستا۳٬۲۶۳۱٬۲۶۰۱۲۸٬۱۲۹
آپولیاباری۱۹٬۳۵۸۷٬۴۷۴۴٬۰۹۰٬۵۷۷
باسیلیکاتاپوتنزا۹٬۹۹۵۳٬۸۵۹۵۸۷٬۶۸۰
کالابریاکاتانزارو۱۵٬۰۸۰۵٬۸۲۲۲٬۰۱۱٬۵۳۷
کامپانیاناپل۱۳٬۵۹۰۵٬۲۴۷۵٬۸۳۳٬۱۳۱
امیلیا-رومانیابولونیا۲۲٬۴۴۶۸٬۶۶۶۴٬۴۲۹٬۷۶۶
فریولی ونتزیا جولیاتریسته۷٬۸۵۸۳٬۰۳۴۱٬۲۳۵٬۷۶۱
لاتزیورم۱۷٬۲۳۶۶٬۶۵۵۵٬۷۲۴٬۳۶۵
لیگوریاجنوا۵٬۴۲۲۲٬۰۹۳۱٬۶۱۶٬۹۹۳
لمباردیمیلان۲۳٬۸۴۴۹٬۲۰۶۹٬۹۰۹٬۳۴۸
مارکهآنکونا۹٬۳۶۶۳٬۶۱۶۱٬۵۶۴٬۸۸۶
مولیزکامپوباسو۴٬۴۳۸۱٬۷۱۳۳۱۹٬۸۳۴
پیمونتتورین۲۵٬۴۰۲۹٬۸۰۸۴٬۴۵۶٬۵۳۲
ساردنیکالیاری۲۴٬۰۹۰۹٬۳۰۱۱٬۶۷۵٬۲۸۶
سیسیلپالرمو۲۵٬۷۱۱۹٬۹۲۷۵٬۰۵۰٬۴۸۶
توسکانیفلورانس۲۲٬۹۹۳۸٬۸۷۸۳٬۷۴۹٬۰۷۴
ترنتینو آلتو آدیجهترنتو۱۳٬۶۰۷۵٬۲۵۴۱٬۰۳۶٬۶۳۹
اومبریاپروجا۸٬۴۵۶۳٬۲۶۵۹۰۶٬۶۷۵
ونتوونیز۱۸٬۳۹۹۷٬۱۰۴۴٬۹۳۶٬۱۹۷
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *