چک‌لیست مدارک ویزای اسپانیا

متقاضیان انواع ویزا اسپانیا برای دریافت ویزا موظف هستند که مدارکی که سفارت اسپانیا در تهران درخواست کرده است را در روزی که وقت سفارت اسپانیا گرفته‌اید به مرکز دریافت مدارک اسپانیا ارائه دهند .

اینفوگرافی مدارک ویزای شینگن کوتاه مدت اسپانیا
اینفوگرافی نحوه آماده سازی مدارک ویزای شینگن کوتاه

هر نوع تایپ ویزا، مدارک مختص خودش را دارد . برای مثال برای ویزا دیدار اقوام حتماً باید دعوت‌نامه شخص دعوت‌کننده ارائه شود و یا برای ویزا تجاری دعوت‌نامه تجاری لازم است.

در زیر چک‌لیست ویزاهای مختلف اسپانیا را گردآوری کرده‌ایم.

مدارک ویزای شینگن کوتاه مدت اسپانیا

مسافرانی که قصد سفر به اسپانیا با اهداف توریستی، کاری، تجاری، مقاصد پزشکی، دیدار با اعضای خانواده، ترانزیت فرودگاهی، فرهنگی، ورزشی و دوره‌های آموزشی زیر 90 روز رادارند، می‌توانند درخواست خود را به ارائه دهند.

این نوع ویزا ، ویزای شینگن نوع C نام دارد که اجازه اقامت 90 روز در هر 180 روز را به متقاضی می‌دهد. مدت‌زمان کلی ویزا بستگی به تصمیم کنسولگری دارد.

متقاضیان می‌بایست مدارک خود را آماده نموده ( به‌صورت جداگانه برای هر شخص)، وقت سفارت اسپانیا خود را از پارت ویزا دریافت کرده و به کارگزاری سفارت اسپانیا مراجعه نمایند .

حضور متقاضیان زیر 12 سال الزامی نبوده بااین‌حال می‌بایست برای آن‌ها وقت رزرو شده باشد.

مدارک ویزا توریستی اسپانیا

اگر می‌خواهید برای مدت کوتاهی از اسپانیا دیدن کنید (کمتر از 90 روز)، باید یک ویزای کوتاه‌مدت دریافت کنید. منظور از این نوع ویزا برای هدف گردشگری است.

لیست مدارک ویزای ترانزیت فرودگاهی اسپانیا
ویزای حمل‌ونقل هوایی برای متقاضیان

فرم درخواست ویزا : پرشده با قلم آبی و یا نسخه چاپی از فرم پرشده آنلاین.

  • امضا اصلی متقاضی در فرم درخواست باید وجود داشته باشد.
  • دو نسخه کپی از فرم درخواست پرشده.
 1. پرینت وقت مصاحبه.
 2. دعوت‌نامه (در صورت داشتن) اصل دعوت‌نامه پلیس و کپی آن به همراه کپی کارت شناسایی یا کارت اقامت شخص دعوت‌کننده _ دعوت‌نامه شرکتی و غیره ، کپی کافی است.
 3. رزرواسیون هتل، رزرواسیون پرواز، بیمه‌نامه مسافرتی با پوشش بیمه به زبان انگلیسی، هر سه با مدت یکسان.
 4. مدارک شغلی: نامه اشتغال به کار ، فیش حقوقی،
  • مدرک ثبت شرکت/جواز کسب / آگهی تا سیس و تغییرات و غیره، پروانه پزشکی / مهندسی/ وکالت
 5. لیست پرداختی بیمه تأمین اجتماعی( ترجمه اسپانیایی).
 6. متقاضیانی که دانشجو هستند می‌بایست ترجمه اسپانیایی اشتغال به تحصیل ارائه دهند.
 7. مدارک مالی – بانکی : ریز گردش 6 ماه اخیر + نامه تمکن مالی هر دو از یک حساب که تنها تا یک ماه اعتباردارند، به زبان انگلیسی با مهر بانک، با ذکر تاریخ افتتاح حساب، متقاضی می‌تواند به‌دلخواه خود چندین حساب ارائه دهد.
 8. متقاضیانی که در اسپانیا صاحب حساب می‌باشند، می‌بایست نامه بانک و ریز گردش 6 ماه آن را ارائه دهند.
 9. مدارک ملکی – اسناد مالکیت ( ترجمه اسپانیایی) در صورت داشتن ملک در اسپانیا می‌بایست Nota simple و کپی سند ارائه شود.
 10. ترجمه تمامی صفحات شناسنامه ( ترجمه اسپانیایی).
 11. متقاضیان زیر 18 سال که باکسی غیر از والدین خود اقدام می‌نمایند، می‌بایست اجازه‌نامه محضری از والدین ، و اگر با یکی از والدین خود اقدام می‌کنند، می‌بایست اجازه‌نامه محضری از والد دیگر داشته باشند. ( ترجمه اسپانیایی).
 12. کپی از تمام صفحات استفاده‌شده (اعم از ویزا و مهر) گذرنامه فعلی، به‌صورت جداگانه در برگ A 4 صفحه اول گذرنامه می‌بایست امضاشده و سپس کپی شود.
 13. کپی از تمام صفحات استفاده‌شده (اعم از ویزا و مهر) گذرنامه قبلی، به‌صورت جداگانه در برگ A 4.
 14. اصل گذرنامه ( امضاشده برای بزرگ‌سالان)
 15. بیمه مسافرتی سامان
 16. هزینه ویزا و ثبت ویزا به یورو

لیست مدارک ویزای ترانزیت فرودگاهی اسپانیا

یک ویزای حمل‌ونقل هوایی برای متقاضیانی که فقط از سرزمین شینگن عبور می‌کنند و منطقه حمل‌ونقل فرودگاه را ترک نخواهند کرد.

 1. فرم درخواست ویزا : پرشده با قلم آبی و یا نسخه چاپی از فرم پرشده آنلاین.
  • امضا اصلی متقاضی در فرم درخواست باید وجود داشته باشد.
  • دو نسخه کپی از فرم درخواست پرشده.
 2. پرینت وقت مصاحبه.
 3. دعوت‌نامه (در صورت داشتن) اصل دعوت‌نامه پلیس و کپی آن به همراه کپی کارت شناسایی یا کارت اقامت شخص دعوت‌کننده _ دعوت‌نامه شرکتی و غیره ، کپی کافی است.
 4. رزرواسیون هتل، رزرواسیون پرواز، بیمه‌نامه مسافرتی با پوشش بیمه به زبان انگلیسی، هر سه با مدت یکسان.
 5. مدارک شغلی: نامه اشتغال به کار ، فیش حقوقی،
  • مدرک ثبت شرکت/جواز کسب / آگهی تا سیس و تغییرات و غیره، پروانه پزشکی / مهندسی/ وکالت
 6. لیست پرداختی بیمه تأمین اجتماعی( ترجمه اسپانیایی).
 7. متقاضیانی که دانشجو هستند می‌بایست ترجمه اسپانیایی اشتغال به تحصیل ارائه دهند.
 8. مدارک مالی – بانکی : ریز گردش 6 ماه اخیر + نامه تمکن مالی هر دو از یک حساب که تنها تا یک ماه اعتباردارند، به زبان انگلیسی با مهر بانک، با ذکر تاریخ افتتاح حساب، متقاضی می‌تواند به‌دلخواه خود چندین حساب ارائه دهد.
 9. متقاضیانی که در اسپانیا صاحب حساب می‌باشند، می‌بایست نامه بانک و ریز گردش 6 ماه آن را ارائه دهند.
 10. مدارک ملکی – اسناد مالکیت ( ترجمه اسپانیایی) در صورت داشتن ملک در اسپانیا می‌بایست Nota simple و کپی سند ارائه شود.
 11. ترجمه تمامی صفحات شناسنامه ( ترجمه اسپانیایی).
 12. متقاضیان زیر 18 سال که باکسی غیر از والدین خود اقدام می‌نمایند، می‌بایست اجازه‌نامه محضری از والدین ، و اگر با یکی از والدین خود اقدام می‌کنند، می‌بایست اجازه‌نامه محضری از والد دیگر داشته باشند. ( ترجمه اسپانیایی).
 13. کپی از تمام صفحات استفاده‌شده (اعم از ویزا و مهر) گذرنامه فعلی، به‌صورت جداگانه در برگ A 4 صفحه اول گذرنامه می‌بایست امضاشده و سپس کپی شود.
 14. کپی از تمام صفحات استفاده‌شده (اعم از ویزا و مهر) گذرنامه قبلی، به‌صورت جداگانه در برگ A 4
 15. اصل گذرنامه ( امضاشده برای بزرگ‌سالان) ویزا یا دیگر مجوز ورود به کشور ثالث که توسط مقامات آن کشور صادرشده باشد.
 16. مدارک مربوط به ادامه سفر تا مقصد نهائی بعد از ترانزیت فرودگاهی
 17. بیمه مسافرتی سامان
 18. هزینه ویزا و ثبت ویزا به یورو

لیست مدارک ویزای دیدار خانواده اسپانیا

ویزای اعضای خانواده برای شهروندان اتحاديه اروپا ، حوزه اقتصادي اروپا (شامل پدر و مادر و فرزندان )

اگر می‌خواهید برای مدت کوتاهی از اسپانیا دیدن کنید (کمتر از 90 روز)، باید یک ویزای کوتاه‌مدت دریافت کنید. منظور از این نوع ویزا، ویزای دیدار خانواده است که یک اقوام درجه‌یک به شما دعوت‌نامه دهد.

چک لیست ویزای همراه دانشجو

 1. فرم درخواست ویزا : پرشده با قلم آبی و یا نسخه چاپی از فرم پرشده آنلاین.
  • امضا اصلی متقاضی در فرم درخواست باید وجود داشته باشد.
  • دو نسخه کپی از فرم درخواست پرشده.
 2. پرینت وقت مصاحبه.
 3. دعوت‌نامه (در صورت داشتن) اصل دعوت‌نامه پلیس و کپی آن به همراه کپی کارت شناسایی یا کارت اقامت شخص دعوت‌کننده _ دعوت‌نامه شرکتی و غیره ، کپی کافی است.
 4. رزرواسیون هتل، رزرواسیون پرواز، بیمه‌نامه مسافرتی با پوشش بیمه به زبان انگلیسی، هر سه با مدت یکسان.
 5. مدارک شغلی: نامه اشتغال به کار ، فیش حقوقی،
  • مدرک ثبت شرکت/جواز کسب / آگهی تا سیس و تغییرات و غیره، پروانه پزشکی / مهندسی/ وکالت
 6. لیست پرداختی بیمه تأمین اجتماعی( ترجمه اسپانیایی).
 7. متقاضیانی که دانشجو هستند می‌بایست ترجمه اسپانیایی اشتغال به تحصیل ارائه دهند.
 8. مدارک مالی – بانکی : ریز گردش 6 ماه اخیر + نامه تمکن مالی هر دو از یک حساب که تنها تا یک ماه اعتباردارند، به زبان انگلیسی با مهر بانک، با ذکر تاریخ افتتاح حساب، متقاضی می‌تواند به‌دلخواه خود چندین حساب ارائه دهد.
 9. متقاضیانی که در اسپانیا صاحب حساب می‌باشند، می‌بایست نامه بانک و ریز گردش 6 ماه آن را ارائه دهند.
 10. مدارک ملکی – اسناد مالکیت ( ترجمه اسپانیایی) در صورت داشتن ملک در اسپانیا می‌بایست Nota simple و کپی سند ارائه شود.
 11. ترجمه تمامی صفحات شناسنامه ( ترجمه اسپانیایی).
 12. متقاضیان زیر 18 سال که باکسی غیر از والدین خود اقدام می‌نمایند، می‌بایست اجازه‌نامه محضری از والدین ، و اگر با یکی از والدین خود اقدام می‌کنند، می‌بایست اجازه‌نامه محضری از والد دیگر داشته باشند. ( ترجمه اسپانیایی).
 13. کپی از تمام صفحات استفاده‌شده (اعم از ویزا و مهر) گذرنامه فعلی، به‌صورت جداگانه در برگ A 4 صفحه اول گذرنامه می‌بایست امضاشده و سپس کپی شود.
 14. کپی از تمام صفحات استفاده‌شده (اعم از ویزا و مهر) گذرنامه قبلی، به‌صورت جداگانه در برگ A 4.
 15. اصل گذرنامه ( امضاشده برای بزرگ‌سالان)
 16. بیمه مسافرتی سامان
 17. هزینه ویزا و ثبت ویزا به یورو

لیست مدارک ویزای تجاری (ویزای بیزینس) اسپانیا

این دسته از ویزا برای افرادی که مایل به اقامت در اسپانیا برای مدت حداکثر 3 ماه برای اهداف تجاری هستند (برای امضای قرارداد و غیره)، برای افرادی که مایل به اقامت در این کشور هستند، اجازه نمی‌دهد تا فعالیت‌های حرفه‌ای را انجام دهند.

تجربه متقاضی ویزای تجاری

متقاضی باید مدرکی مبنی بر اینکه او در این رده قرار دارد را ارائه دهد.

 1. فرم درخواست ویزا : پرشده با قلم آبی و یا نسخه چاپی از فرم پرشده آنلاین.
  • امضا اصلی متقاضی در فرم درخواست باید وجود داشته باشد.
  • دو نسخه کپی از فرم درخواست پرشده.
 2. پرینت وقت مصاحبه.
 3. دعوت‌نامه (در صورت داشتن) اصل دعوت‌نامه پلیس و کپی آن به همراه کپی کارت شناسایی یا کارت اقامت شخص دعوت‌کننده _ دعوت‌نامه شرکتی و غیره ، کپی کافی است
 4. رزرواسیون هتل، رزرواسیون پرواز، بیمه‌نامه مسافرتی با پوشش بیمه به زبان انگلیسی، هر سه با مدت یکسان.
 5. مدارک شغلی: نامه اشتغال به کار ، فیش حقوقی،
  • مدرک ثبت شرکت/جواز کسب / آگهی تا سیس و تغییرات و غیره، پروانه پزشکی / مهندسی/ وکالت
 6. لیست پرداختی بیمه تأمین اجتماعی( ترجمه اسپانیایی).
 7. دعوت‌نامه از شرکت‌های اسپانیائی به زبان اسپانیائی، با قید دلیل و جزئیات تجارتی که در اسپانیا انجام خواهد شد، با ذکـر نام دعوت‌شدگان، تاریخ سفر هـویـت کامل شخص امضاء کننده نامه (اسم، سمت، اطلاعات تماس تلفن و ایمیل) و ذکر تقبل هزینه‌های سفر حسب مورد. یک نسخه از دعوت‌نامه فوق‌الذکر باید توسط شرکت دعوت‌کننده از پیش به بخش کنسولی سفارت اسپانیا به آدرس emb.teheran.sc@maec.es ارسال گردد و همچنین متقاضی باید یک نسخه آن را زمان تحویل مدارک خود ارائه دهد.
 8. حکم شرکت ایرانی با شرح مشخص نوع مأموریت و انتصاب متقاضی به‌عنوان نماینده شرکت در تبادل تجاری با طرف اسپانیائی به زبان اسپانیائی یا انگلیسی روی سربرگ شرکت با قید سمت متقاضی، تاریخ استخدام،حقوق دریافتی، دلیل سفر متقاضی به اسپانیا، تاریخ سفر با مهر و با ذکـر هـویـت کامل شخص امضاء کننده (اسم، سمت، اطلاعات تماس تلفن و ایمیل). چنانچه شرکت ایرانی هزینه‌های سفر را تقبل می‌کند در حکم فوق‌الذکر درج گردد.
 9. ترجمه اصل و فتوکپی مدارک ثبت شرکت ایرانی(روزنامه رسمی)، کارت بازرگانی و ترجمه اصل و کپی لیست پرداخت حق بیمه‌های اجتماعی در شرکت مربوطه.
  چنانچه بین دو شرکت اسپانیائی و ایرانی تبادلات تجاری از قبل وجود داشته باشد، ارائه مدارکی که مؤید تبادلات فوق باشد ، از قبیل، صورتحساب‌ها، قبوض، مدارک گمرکی،……. ضروری است.
 10. متقاضیانی که دانشجو هستند می‌بایست ترجمه اسپانیایی اشتغال به تحصیل ارائه دهند.
 11. مدارک مالی – بانکی : ریز گردش 6 ماه اخیر + نامه تمکن مالی هر دو از یک حساب که تنها تا یک ماه اعتباردارند، به زبان انگلیسی با مهر بانک، با ذکر تاریخ) افتتاح حساب، متقاضی می‌تواند به‌دلخواه خود چندین حساب ارائه دهد) متقاضیانی که در اسپانیا صاحب حساب می‌باشند، می‌بایست نامه بانک و ریز گردش 6 ماه آن را ارائه دهند
 12. متقاضیانی که در اسپانیا صاحب حساب می‌باشند، می‌بایست نامه بانک و ریز گردش 6 ماه آن را ارائه دهند.
 13. مدارک ملکی – اسناد مالکیت ( ترجمه اسپانیایی) در صورت داشتن ملک در اسپانیا می‌بایست Nota simple و کپی سند ارائه شود (ترجمه تمامی صفحات)
 14. ترجمه تمامی صفحات شناسنامه ( ترجمه اسپانیایی).
 15. متقاضیان زیر 18 سال که باکسی غیر از والدین خود اقدام می‌نمایند، می‌بایست اجازه‌نامه محضری از والدین ، و اگر با یکی از والدین خود اقدام می‌کنند، می‌بایست اجازه‌نامه محضری از والد دیگر داشته باشند. ( ترجمه اسپانیایی).
 16. کپی از تمام صفحات استفاده‌شده (اعم از ویزا و مهر) گذرنامه فعلی، به‌صورت جداگانه در برگ A 4 صفحه اول گذرنامه می‌بایست امضاشده و سپس کپی شود.
 17. کپی از تمام صفحات استفاده‌شده (اعم از ویزا و مهر) گذرنامه قبلی، به‌صورت جداگانه در برگ A 4.
 18. اصل گذرنامه ( امضاشده برای بزرگ‌سالان).
 19. بیمه مسافرتی سامان.
 20. هزینه ویزا و ثبت ویزا به یورو

چک‌لیست مدارک ویزای تحصیلی دانشجویی اسپانیا

مدارکی که سفارت برای متاضیان ويزای تحصيلی طولانی مدت (برای مطالعات بيش از ۶ ماه) اعلام کرده است.

 • فرم تقاضای ویزای ملی که باید به‌طور کامل و خوانا به لاتین تکمیل و امضاءشده باشد.
 • یک قطعه عکس جدید (حداکثر 3 ماه) با پس‌زمینه سفید.
 • گذرنامه معتبر به همراه رونوشت از تمام صفحات.
 • گواهی عدم سوءپیشینه کشور يا کشورهایی که متقاضی در پنج سال گذشته در آنجا اقامت داشته است، به‌صورت رسمی ترجمه و تائيد و يا بسته به کشوری که آن را صادر می کند، ممھور به مھر آپوستيل کنوانسيون لاھه شده باشد.
 • ترجمه رسمی شناسنامه به زبان اسپانیایی.
 • نامه پذیرش از مرکز مربوطه به زبان اسپانیایی، با ذکر نام متقاضی، تاریخ شروع  و پایان دوره تحصیلی و زبانی که دوره تدریس می‌شود.
 • نامه‌ی تمکن مالی از بانک یا بانک‌هایی که متقاضی در آن‌ها حساب داشته باشد و ریز گردش حساب‌ها، حداقل مربوط به شش ماه گذشته قبل از تاریخ درخواست ویزا. درصورتی‌که مدارک ذکرشده به زبان انگلیسی صادرشده باشند، معتبر محسوب می‌شوند، چنانچه به زبان‌های دیگر صادرشده باشند، باید به اسپانیایی ترجمه شوند.
 • بیمه‌ی درمانی که قرارداد آن با یک شرکت بیمه‌گر منعقدشده باشد، با پوشش درمانی در اسپانیا برای مدت اقامت موردنظر. اعتبار بیمه‌نامه  از طریق شرایط عمومی و خاص بیمه‌نامه و حق بیمه پرداختی سنجیده می‌شود. حالت پرداخت مشترک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار پذیرفته نمی‌شود و باید فاقد هرگونه دوره انتظار باشد.
 • پرداخت هزینه‌ی ویزا که هنگام تقاضای ویزا، به یورو و به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود.
 • متقاضی می‌تواند هرگونه مدارک مازاد بر مدارک فوق را كه برای پشتیبانی از درخواست خود مناسب می‌داند، ارائه دهد.
 • کلیه اسناد و مدارکی که به‌غیراز زبان اسپانیایی صادرشده باشند، باید توسط مترجم رسمی به اسپانیایی ترجمه و تائید شوند و یا ممهور به مهر آپوستیل کنوانسیون لاهه شوند.
 • پرینت نامه تعیین وقت سفارت از پارت ویزا

چک لیست ویزای همراه دانشجو (اقامت بیشتراز ۶ ماه)

اعضای خانواده باید مدارک زیر را ارائه دهند:

چک‌لیست مدارک

 • فرم تقاضای ویزای ملی که باید به‌طور کامل و خوانا به لاتین تکمیل و امضاءشده باشد.
 • یک قطعه عکس جدید (حداکثر 3 ماه) با پس‌زمینه سفید.
 • گذرنامه معتبر به همراه رونوشت از تمام صفحات.
 • ترجمه رسمی شناسنامه به زبان اسپانیایی یا مدرک دال بر اثبات ارتباط خانوادگی با مهر تائید مربوطه.
 • گواهی عدم سوءپیشینه کشور يا کشورهایی که متقاضی در پنج سال گذشته در آنجا اقامت داشته است، به‌صورت رسمی ترجمه و تائيد و يا بسته به کشوری که آن را صادر می‌کند، ممهور به مھر آپوستيل کنوانسيون لاهه شده باشد.
 • گواهی صحت سلامت پزشکی جديد به همراه ترجمه رسمی به اسپانيايی و تائيد شده.
 • نامه‌ی تمکن مالی از بانک یا بانک‌هایی که متقاضی در آن‌ها حساب داشته باشد و ریز گردش حساب‌ها، حداقل مربوط به شش ماه گذشته قبل از تاریخ درخواست ویزا.
  درصورتی‌که مدارک ذکرشده به زبان انگلیسی صادرشده باشند، معتبر محسوب می‌شوند، چنانچه به زبان‌های دیگر صادرشده باشند، باید به اسپانیایی ترجمه شوند.
 • اگر درخواست ویزا همراه  با متقاضی اصلی در همان روز صورت گیرد، این مدرک لازم نیست.
 • بیمه‌ی درمانی که قرارداد آن با یک شرکت بیمه‌گر منعقدشده باشد، با پوشش درمانی در اسپانیا برای مدت اقامت موردنظر. اعتبار بیمه‌نامه  از طریق شرایط عمومی و خاص بیمه‌نامه و حق بیمه پرداختی سنجیده می‌شود. حالت پرداخت مشترک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار پذیرفته نمی‌شود و باید فاقد هرگونه دوره انتظار باشد.
 • پرداخت هزینه‌ی ویزا که هنگام تقاضای ویزا به یورو و به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود.
 • بخش کنسولی ممکن است در صورت لزوم برای ارزیابی تقاضای ویزا، اسناد یا داده‌های بیشتری را درخواست کند و یا همچنین متقاضی را به مصاحبه شخصی دعوت کند.

تجربه متقاضی ویزای دانشجویی

اواخر مهر ۱۴۰۰ به پارت‌ویزا درخواست دادم و برای ۲ دی ماه به من وقت مصاحبه دادند

 • مدت دعوتنامه ۶ ماه
 • تاریخ دعوتنامه و بلیط هواپیما و هتل و بیمه همه ۲۱ ژانویه
 • ساعت ۸:۴۵ صبح وقت مصاحبه داشتم رفتم داخل باجه ۴ یه آقایی بودن.

همه  مدارک رو یکجا بهشون تحویل دادم. سؤالاتی که پرسید :

۱. دانشگاه و استادت رو چطور پیدا کردی؟ ( به انگلیسی پرسیده شد)

۲. فامیل اروپا داری؟ (به فارسی پرسیده شد )

۳. به چه زبانی اونجا کارخواهی کرد؟ (به فارسی پرسیده شد).

۴. اسپانیایی بلدی حرف بزنی؟ (به فارسی پرسیده شد).

بعد ازم عکس گرفت.

و گواهی سلامت و سو پیشینه رو بهم داد گفت ببر باجه ۲ و ۱۰ یورو اگه داری بده بهشون که تایید ما رو هم نیاز داره.

مجدد همون باجه ۴ اون آقا رسید پرداخت 90یورو بهم دادن و گفتن که ۱۰ روز دیگه جواب آماده هست .

۱۹ دی ماه تماس گرفتن که جوابم آماده هست و برم سفارت.

۲۰ دی ماه هم ویزام و گرفتم.

مدارکی که یکی از متقاضیان در روز مصاحبه به سفارت برده است:

 • فرم درخواست ویزا امضا شده و عکس‌دار ( نوع ویزا D)‌.
 • اصل پاسپورت.
 • هزینه ویزا ( 90 یورو)
 • ایمیل وقت تعیین‌شده.
 • دعوت‌نامه از استاد  اسپانیا ( به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی ).
 • نامه حمایت مالی  سازمان.
 • اصل و ترجمه گواهی سلامت و سو پیشینه.
 • کپی بلیت هواپیما.
 • بیمه سوییس کر.
 • کپی رزرو هتل.
 • ترجمه گواهی موقت لیسانس.
 • ترجمه گواهی موقت ارشد.
 • گواهی اشتغال به تحصیل.
 • ریزنمرات دکتری.
 • رزومه(Cv).
 • ترجمه شناسنامه.
 • کپی گذرنامه( صفحه اول و صفحات استفاده‌شده ).
 • کپی کارت دانشجویی.
 • تمکن مالی
 • ریز گردش ۶ ماهه حساب خودم.
 • تعهد محضری ترجمه‌شده به اسپانیا

چک‌لیست مدارک ویزای تحصیلی برای اقامت بیش از ۳ماه و کمتر از ۶ماه

 • فرم تقاضای ویزای ملی که باید به‌طور کامل و خوانا به لاتین تکمیل و امضاءشده باشد.
 • یک قطعه عکس جدید (حداکثر 3 ماه) با پس‌زمینه سفید.
 • گذرنامه معتبر به همراه رونوشت از تمام صفحات.
 • ترجمه رسمی شناسنامه به زبان اسپانیایی.
 • نامه پذیرش از مرکز مربوطه به زبان اسپانیایی، با ذکر نام متقاضی، تاریخ شروع  و پایان دوره تحصیلی و زبانی که دوره تدریس می‌شود.
 • نامه‌ی تمکن مالی از بانک یا بانک‌هایی که متقاضی در آن‌ها حساب داشته باشد و ریز گردش حساب‌ها، حداقل مربوط به شش ماه گذشته قبل از تاریخ درخواست ویزا. درصورتی‌که مدارک ذکرشده به زبان انگلیسی صادرشده باشند، معتبر محسوب می‌شوند، چنانچه به زبان‌های دیگر صادرشده باشند، باید به اسپانیایی ترجمه شوند.
 • بیمه‌ی درمانی که قرارداد آن با یک شرکت بیمه‌گر منعقدشده باشد، با پوشش درمانی در اسپانیا برای مدت اقامت موردنظر. اعتبار بیمه‌نامه  از طریق شرایط عمومی و خاص بیمه‌نامه و حق بیمه پرداختی سنجیده می‌شود. حالت پرداخت مشترک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار پذیرفته نمی‌شود و باید فاقد هرگونه دوره انتظار باشد.
 • پرداخت هزینه‌ی ویزا که هنگام تقاضای ویزا، به یورو و به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود.
 • متقاضی می‌تواند هرگونه مدارک مازاد بر مدارک فوق را كه برای پشتیبانی از درخواست خود مناسب می‌داند، ارائه دهد.
 • کلیه اسناد و مدارکی که به‌غیراز زبان اسپانیایی صادرشده باشند، باید توسط مترجم رسمی به اسپانیایی ترجمه و تائید شوند و یا ممهور به مهر آپوستیل کنوانسیون لاهه شوند.
 • پرینت نامه تعیین وقت سفارت از پارت ویزا

چک لیست ویزای همراه دانشجو برای اقامت بیش از ۳ماه و کمتر از ۶ماه

اعضای خانواده باید مدارک زیر را ارائه دهند:

 • فرم تقاضای ویزای ملی که باید به‌طور کامل و خوانا به لاتین تکمیل و امضاءشده باشد.
 • یک قطعه عکس جدید (حداکثر 3 ماه) با پس‌زمینه سفید.
 • گذرنامه معتبر به همراه رونوشت از تمام صفحات.
 • ترجمه رسمی شناسنامه به زبان اسپانیایی یا مدرک دال بر اثبات ارتباط خانوادگی با مهر تائید مربوطه.
 • نامه‌ی تمکن مالی از بانک یا بانک‌هایی که متقاضی در آن‌ها حساب داشته باشد و ریز گردش حساب‌ها، حداقل مربوط به شش ماه گذشته قبل از تاریخ درخواست ویزا.
  درصورتی‌که مدارک ذکرشده به زبان انگلیسی صادرشده باشند، معتبر محسوب می‌شوند، چنانچه به زبان‌های دیگر صادرشده باشند، باید به اسپانیایی ترجمه شوند.
  اگر درخواست ویزا همراه  با متقاضی اصلی در همان روز صورت گیرد، این مدرک لازم نیست.
 • بیمه‌ی درمانی که قرارداد آن با یک شرکت بیمه‌گر منعقدشده باشد، با پوشش درمانی در اسپانیا برای مدت اقامت موردنظر. اعتبار بیمه‌نامه  از طریق شرایط عمومی و خاص بیمه‌نامه و حق بیمه پرداختی سنجیده می‌شود. حالت پرداخت مشترک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار پذیرفته نمی‌شود و باید فاقد هرگونه دوره انتظار باشد.
 • پرداخت هزینه‌ی ویزا که هنگام تقاضای ویزا به یورو و به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود.
 • بخش کنسولی ممکن است در صورت لزوم برای ارزیابی تقاضای ویزا، اسناد یا داده‌های بیشتری را درخواست کند و یا همچنین متقاضی را به مصاحبه شخصی دعوت کند.

تجربه متقاضی ویزای فرصت مطالعاتی اسپانیا

تجربه یکی از متقاضیان را برای شما شرح می دهیم.

 • اوایل مرداد ۱۴۰۰ برای وقت سفارت به پارت ویزا درخواست دادم برای ۲۴ شهریور به هم وقت مصاحبه دادند.
 • برای دو نفر ( خودم دانشجویی همسرم ویزای همراه).
 • مدت دعوت‌نامه ۴.۵ ماه
 •  تاریخ دعوت‌نامه و بلیت هواپیما و هتل و بیمه همه ۲۵ نوامبر
 • ساعت 8 صبح وقت مصاحبه ما بود.

نحوه مصاحبه ویزای فرصت مطالعاتی داخل سفارت اسپانیا

رفتیم داخل باجه ۴ یک آقای میان‌سال و یکم بداخلاق بود

اول مدارک منو گرفت از من زیاد سؤال نکرد فقط پرسید دوره چی داری میری که توضیح دادم برای فرصت مطالعاتی با گرنت اراسموس هست بعد پرسید به چه زبانیه گفتم انگلیسی ازم انگلیسی پرسید که چجوری این دانشگاه رو انتخاب کردی و چجوری پذیرفته شدی که من توضیح دادم کامل .

بعد از من عکس گرفت و مدارک همسرم رو گرفت چند سؤال فارسی از همسرم راجع به شرکت و حساب بانکیش کرد و بعد عکس گرفت .

من شناسنامه ها رو تائید نگرفته بودم و بیمه هم فقط پالیسی رو آورده بودم که رسید پرداخت رو هم می‌خواست . نقص مدرک زد گفت تائید شده‌اش رو برامون ایمیل کن ( فقط یه ترجمه شناسنامه رو داد گفتم مال همسرم تائید نمیخواد ؟گفت یدونه بسه دیگه کلاً اعصاب نداشت زیاد) منم رفتم همان روز دادگستری و خارجه خودم تائیدها روگرفتم و مدارک رو تا ظهر همان روز براشون ایمیل کردم .

در کل فقط شناسنامه ، گواهی سلامت و سو پیشینه تائید لازم داره گویا من برای محکم‌کاری سند ازدواج رو هم تائید گرفته بودم .

دو‌ هفته بعد زنگ زدن که بیاید جواب امادس برای هفته بعدش وقت دادن گفتن ساعت ۱ تا ۲ بیاید که ما ساعت ۱۲:۳۰ اونجا بودیم ۱۲ نفر جلوتر از ما بودن و اسم نوشته بودن توی نوبت.

رفتیم داخل پاسپورتامونو تحویل دادن و گفتن چک کنید .

چک‌لیست مدارک ویزای فرصت مطالعاتی اسپانیا

برای دریافت این نوع ویزا ابتدا باید از پارت ویزا برای سفارت اسپانیا وقت بگیرید.

سفارت اسپانیا

 • فرم درخواست ویزا( نوع ویزا D)
 • ترجمه شناسنامه ( با تائید )
 • ترجمه گواهی سلامت (با تائید)
 • اصل گواهی سلامت و سو پیشینه( اینو من برده بودم ولی نداشته بودم توی مدارک خود افیسر گفت اصلشم بده)
 • ترجمه عدم سو پیشینه
 • دعوت‌نامه دانشگاه
 • نامه گرنت اراسموس ( ۴۵۰۰ یورو )
 • نامه حمایت سوری دانشگاه ( ۳۰۰۰ یورو)
 • ترجمه گواهی موقت لیسانس
 • ترجمه گواهی موقت ارشد
 • گواهی اشتغال به تحصیل
 • قرارداد برنامه اراسموس
 • کاورلتر و رزومه
 • تمکن حساب ارزی (۵۰۰۰ یورو)
 • ترجمه سند ملکی
 • کپی بلیت
 • کپی رزرو هتل
 • بیمه سوییس کر ( هم پالیسی هم رسید )

در ادامه متقاضی محترم در مورد مدارکی که برای همسر خود، برای ویزای همراه درخواست کرده بودند را برای شما شرح داده ایم.

 • فرم درخواست ویزا (نوع ویزا همراه)
 • ترجمه شناسنامه ( باتائید )
 • ترجمه گواهی سلامت (باتائید)
 • اصل گواهی سلامت و سو پیشینه
 • سند ازدواج ( باتائید)
 • ترجمه عدم سو پیشینه
 • دعوت‌نامه دانشگاه ( باذکر اسم همسرم )
 • کاورلتر و رزومه
 • کپی بلیت
 • کپی رزرو هتل
 • بیمه سوییس کر ( هم پالیسی هم رسید )
 • ترجمه اسناد ملکی و روزنامه رسمی و پروانه بهره‌برداری شرکت
 • گردش حساب شخصی و شرکت

تجربه متقاضی ویزای فرصت مطالعاتی اسپانیا

تجربه یکی از متقاضیان را برای شما شرح می دهیم.

 • اوایل مرداد ۱۴۰۰ برای وقت سفارت به پارت ویزا درخواست دادم برای ۲۴ شهریور به هم وقت مصاحبه دادند.
 • برای دو نفر ( خودم دانشجویی همسرم ویزای همراه).
 • مدت دعوت‌نامه ۴.۵ ماه
 •  تاریخ دعوت‌نامه و بلیت هواپیما و هتل و بیمه همه ۲۵ نوامبر
 • ساعت 8 صبح وقت مصاحبه ما بود.

شرایط عکس مورد قبول سفارت اسپانیا

لطفاً عکسی که به‌تازگی گرفته‌شده است(مدت‌زمان آن بیشتر از 6 ماه نباشد) و قبلاً در پاسپورت استفاده‌نشده است را ارائه دهید. عکس باید رنگی باشد و:

شرایط عکس
شرایط عکس مورد قبول سفارت اسپانیا
 • عکس در پس‌زمینه سفید گرفته‌شده باشد تا تضادی با زمینه داشته باشد و جزییات قابل‌تشخیص باشد.
 • عکس باید شفاف بوده و صورت در مرکز آن قرارگرفته باشد.
 • عکس در کاغذ معمولی عکاسی چاپ‌شده باشد.
 • گردی کامل صورت ، بدون لبخند (بدون عینک آفتابی، هرگونه کلاه ، مگر اینکه متقاضی چنین اقلامی را به خاطر اعتقاد مذهبی یا پیشینه‌ی قومی خود بپوشد).
 • لطفاً عکس‌ها را به فرم درخواست ویزا ضمیمه کنید.

توجه: لطفاً این دستورالعمل را به‌دقت دنبال کنید. اگر عکس فاقد شرایط ذکرشده باید، درخواست ویزای شما ثبت نخواهد شد. در مرکز درخواست ویزا BLS مکانی برای گرفتن عکس با مشخصات تعیین‌شده در نظر گرفته‌شده است.

هزینه ویزای کوتاه مدت اسپانیا و خدمات BLS

هزینه سرویس های BLS به شرح زیر است:

نوع ویزاهزینه ویزاهزینه BLS
ویزا اقامت کوتاه مدت (همه انواع)90 یورو15.45 €
کودکان بین 6 تا 12 سال45 یورو15.45 €
زیر 6 سالرایگانرایگان

نکته: تنها در صورتی‌که سن کودک کمتر از 6 سال در تاریخ ثبت درخواست باشد، هزینه‌ای برای ویزا تعلق نمی‌گیرد.

هزینه خدمات بین‌المللی BLS
متقاضیانی که در مرکز درخواست ویزای اسپانیایی درخواست خود را ثبت می‌کنند، باید هزینه خدمات 15.45 یورو را به‌صورت نقدی پرداخت نمایند. کودکان زیر 6 سال از پرداخت هزینه خدمات معاف هستند.

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *