وقت سفارت استونی

برای دریافت وقت سفارت استونی باید ابتدا هدف سفر خود را مشخص کنید. حتما باید بر اساس نوع سفر خود اقدام به تعیین وقت نمایید

فرم تعیین وقت سفارت

وقت سفارت توریستی استونی

متقاضیانی که برای گردشگری به استونی سفر می کنند.

قبل از ورود مرکز دریافت ویزا همه شهروندان ایران باید با وقت قبلی وارد شوند .

وقت سفارت توریستی استونی
قبل از درخواست وقت ویزا توریستی استوتی، اطمینان حاصل کنید

قبل از درخواست وقت ویزا توریستی استوتی، اطمینان حاصل کنید که هدف خاصی از بازدید شما را درک می کنید. برای سفارت / کنسولگری مربوطه کشور مقصد خود باید از ویزای شنگن استفاده کنید. مقصد اصلی شما کشور شنگن خواهد بود. به این ترتیب، شما باید درخواست خود را از طریق پارت ویزا به سفارت / کنسولگری که نماینده کشور مقصد خود است، ارسال کنید. در صورت اقامت برابر، باید درخواست خود را به ماموریت کشور شنگن ارائه نمایند که اولین بندر ورود خود را دارند.

مرکز درخواست ویزای استونی در ایران تنها درخواست ویزای اقامت کوتاه مدت را پذیرفته است. پاسپورت باید حداقل 3 (3) ماه پس از اقامت در فنلاند معتبر باشد و باید حداقل دو (2) صفحه خالی موجود در گذرنامه داشته باشد.

وقت سفارت تجاری استونی

متقاضی برای اهداف تجاری به استونی سفر می کند.

قبل از ورود مرکز دریافت ویزا همه شهروندان ایران باید با وقت قبلی وارد شوند .

وقت سفارت تجاری استونی
قبل از ورود مرکز دریافت ویزا همه شهروندان ایران باید با وقت قبلی وارد شوند

قبل از وقت ویزا تجاری درخواست، اطمینان حاصل کنید که هدف خاصی از بازدید شما را درک می کنید. برای سفارت / کنسولگری مربوطه کشور مقصد خود باید از ویزای شنگن استفاده کنید. مقصد اصلی شما کشور شنگن خواهد بود. به این ترتیب، شما باید درخواست خود را از طریق پارت ویزا به سفارت / کنسولگری که نماینده کشور مقصد خود است، ارسال کنید.

مرکز درخواست ویزای فنلاند در ایران تنها درخواست ویزای اقامت کوتاه مدت را پذیرفته است. پاسپورت باید حداقل 3 (3) ماه پس از اقامت در فنلاند معتبر باشد و باید حداقل دو (2) صفحه خالی موجود در گذرنامه داشته باشد.

وقت سفارت دیدار از خانواده و دوستان

متقاضیانی که به استونی سفر می کنند و از دوستان خانوادگی می روند.
قبل از وقت ویزا دیدار از بستگان استونی  ورود مرکز دریافت ویزا همه شهروندان ایران باید با وقت قبلی وارد شوند .
قبل از درخواست، اطمینان حاصل کنید که هدف خاصی از بازدید شما را درک می کنید. برای سفارت یا کنسولگری مربوطه کشور مقصد خود باید از ویزای شنگن استفاده کنید. مقصد اصلی شما کشور شنگن خواهد بود.

وقت سفارت خانواده
وقت سفارت دیدار از خانواده و دوستان

به این ترتیب، شما باید درخواست خود را از طریق پارت ویزا به سفارت یا کنسولگری که نماینده کشور مقصد خود است، ارسال کنید.مرکز درخواست ویزای فنلاند در ایران تنها درخواست ویزای اقامت کوتاه مدت را پذیرفته است. پاسپورت باید حداقل سه (3) ماه پس از اقامت در فنلاند معتبر باشد و باید حداقل دو (2) صفحه خالی موجود در گذرنامه داشته باشد.

وقت سفارت برای دیدار فرهنگی، کنفرانس و ورزش

متقاضیانی که برای اهداف فرهنگی، کنفرانس و ورزشی به فنلاند سفر می کنند.

قبل از وقت ویزا دیدار فرهنگی ، کنفرانس ، ورزشی از استونی  ورود مرکز دریافت ویزا همه شهروندان ایران باید با وقت قبلی وارد شوند .
قبل از درخواست، اطمینان حاصل کنید که هدف خاصی از بازدید شما را درک می کنید. برای سفارت / کنسولگری مربوطه کشور مقصد خود باید از ویزای شنگن استفاده کنید.

وقت سفارت برای دیدار فرهنگی
متقاضیانی که برای اهداف فرهنگی، کنفرانس و ورزشی به فنلاند سفر می کنند

مقصد اصلی شما کشور شنگن خواهد بود. به این ترتیب، شما باید درخواست خود را از طریق پارت ویزا به سفارت / کنسولگری که نماینده کشور مقصد خود است، ارسال کنید.مرکز درخواست ویزای فنلاند در ایران تنها درخواست ویزای اقامت کوتاه مدت را پذیرفته است. پاسپورت باید حداقل سه (3) ماه پس از اقامت در فنلاند معتبر باشد و باید حداقل دو (2) صفحه خالی موجود در گذرنامه داشته باشد.

چک لیست مدارک ویزای شینگن استونی

برای دریافت روادید کشور استونی بعد از تعیین وقت مصاحبه مدارک خود را آماده کرده و به در روز مشخص به مرکز روادید استونی تحویل می دهید

لازم به ذکر است سفارت استونی می تواند مدارک بیشتری از شما بخواهد

هزینه بررسی ویزای شما که با مدارک خود تحویل می دهید 60 یورو  + 35 یورو هزینه خدمات می باشد

چک لیست مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای شنگن برای استونی (تحصیلی، فرهنگی یا ورزشی)

مدارک می‌تواند به زبان انگلیسی، فنلاندی و یا سوئدی باشد. مدارک به هر زبان دیگری باید همراه با ترجمه رسمی آن باشد. تمامی مدارک بایستی روی ورق با سایز استاندارد A4 تحویل سفارت شوند.

ترتیب قرار گرفتن مدارک به صورت زیر می‌باشد.توجه داشته باشید که کارمندان سفارت مجاز به کمک کردن شما در پر کردن فرم یا انجام ترجمه نیستند.در طول مدت بررسی درخواست ویزا، گذرنامه شما نزد سفارت می‌ماند. لطفاً دو نسخه از این فرم‌ را همراه با سایر مدارک به سفارت تحویل دهید.

چک لیست مدارک
چک لیست مدارک ویزای شینگن استونی
 1. فرم درخواست ویزای شنگن
 • فرم باید به زبان انگلیسی و با حروف بزرگ تکمیل شود و دارای تاریخ و امضاء باشد. در مورد افراد زیر سن قانونی فرم باید توسط سرپرست قانونی او امضاء گردد.
 1. یک قطعه عکس (47×36 میلی‌متر)
 • زمینه روشن و بیشتر از 6 ماه از زمان گرفتن عکس نباید گذشته باشد.
 • عکس‌های رتوش شده پذیرفته نمی‌شوند.
 1. اصل گذرنامه همراه با کپی صفحه مشخصات و کپی ویزاهای شنگن قبلی
 • گذرنامه می‌بایست حداقل 3ماه دیگر از تاریخی که قصد خروج از محدوده شنگن دارید اعتبار داشته باشد.
 • دارای حداقل دو صفحه خالی باشد.
 • در 10 سال اخیر صادر شده باشد.
 1. ارائه گذرنامه‌(های قدیمی) یا منقضی با ویزاهای شنگن قدیمی و مهرهای مرزی.
 2. ترجمه شناسنامه (این ترجمه بایستی توسط دارالترجمه انجام شود و ترجمه غیررسمی آن نیز مورد قبول است.)
 3. اصل مدرک اشتغال به کار
 • در صورت شاغل بودن: اصل مدرک استخدام که تعداد روزهای مرخصی در آن درج شده باشد با قید سمت و حقوق ماهانه همراه با فیش حقوق سه ماه اخیر
 • در صورت خویش‌فرما بودن متقاضی: گواهی مالکیت شرکت (پروانه شرکت) در روزنامه رسمی
 • در صورت دانشجو بودن: نامه‌ی رسمی یا دانشگاه با قید روزهای مرخصی و تأییدیه ثبت نام متقاضی برای ترم آینده
 • در صورت خانه دار بودن گواهی درآمد همسر (قرارداد کار، اظهارنامه بانکی، فیش حقوقی و غیره)
 • در صورت بازنشستگی، گواهی مستمری بازنشستگی
 1. گواهی که نشان دهد شما تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی یا معادل آن ها هستید.
 2. گواهی داشتن درآمد کافی برای سفر مورد نظر و مدت زمان سفر
 • گواهی حساب بانکی مربوط به سه ماهه‌ی اخیر شامل گردش حساب بانکی و گواهی منبع درآمد.
 1. گواهی مالکیت ملک در ایران در صورت داشتن ملک
 2. تأییدیه از سازمان یا مؤسسه
 • با ذکر مدت و هدف از سفر، اطلاعات تماس شخص مسئول پرداخت هزینه‌های سفر. تأییدیه باید دارای امضاء و تاریخ باشد و حداکثر در سه ماه گذشته صادر شده باشد.
 1. دعوتنامه
 • بایستی توسط دعوت‌کننده امضاء گردد و دارای تاریخ باشد و از تاریخ صدور آن نباید بیشتر از سه ماه گذشته باشد.
 • در دعوت‌نامه اطلاعات تماس(نام و نام خانوادگی شخص، آدرس و شماره تلفن) و دلیل و مدت سفر و همچنین شخصی که هزینه‌ها را متقبل می‌گردد باید قید شود.
 • برای ویزای کثیر الورود، دلیل نیاز به سفر منظم/مکرر بایستی توضیح داده شود.
 1. گواهی سفر
 • در صورتی که قصد سفر به چند کشور را دارید، جزئیات برنامه سفر و کشورهایی که به آن سفر می‌کنید.
 1. تأییدیه محل اقامت
 • رزرو هتل یا تأییدیه محل اقامت برای مدت کل مدت سفر (تا پیش از زمان صدور ویزا توصیه می‌شود از پرداخت هزینه رزرو هتل خودداری کنید.) تأییدیه محل اقامت شامل متقاضیانی که محل اقامتشان در دعوت‌نامه ذکر شده باشد نمی‌شود.
 1. بیمه درمانی مسافرتی
 • این بیمه می‌بایست برای تمام کشورهای شنگن معتبر باشد و کل زمان سفر یا ترانزیت را در بر گیرد. حداقل پوشش باید 30.000 یورو باشد.
 1. اتباع خارجی (غیرایرانی‌ها)
 • کپی اجازه اقامت یا اجازه کار معتبر برای ایران
 1. هزینه ویزا
 2. برای افراد زیر 18 سال

در صورتی که افراد زیر سن قانونی به تنهایی یا همراه با یکی از والدین سفر کنند.

 • رضایت‌نامه از سرپرست قانونی. تک‌والدها باید گواهی سرپرستی ارائه دهند.

رضایت‌نامه رسمی برای سفر از سرپرست قانونی که توسط نهاد قانونی تأیید شده باشد.

 • اعلام درآمد پدر یا مادر

گواهی اشتغال به کار، فیش حقوقی 3 ماه اخیر

 • هم پدر هم مادر بایستی فرم تقاضای ویزا را امضاء کنند (شامل تک‌والدها نمی‌شود و تک‌والدها باید گواهی سرپرستی (قیومیت) را ارائه دهند.)

توصیه‌های مهم

 • تمامی مدارک باید مستقیماً از فنلاند به خود متقاضی ارسال گردد و نه سفارت.
 • مدارک پس از بررسی تقاضای روادید به متقاضی برگردانده نخواهد شد.
 • ناخوانا و نادرست پر کردن فرم درخواست روادید می‌تواند به رد ویزا بیانجامد.
 • ممکن است از متقاضی روادید درخواست شود که مدارک دیگری نیز ارائه دهد.
 • درخواست روادید تنها در صورتی پذیرفته می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد که کلیه مدارک مورد نیاز تحویل داده شده باشد.

سفارت متقاضی را پس از بررسی و قبول درخواست برای مراجعه و اخذ ویزا مطلع خواهد کرد. خواهشمند است هنگامی که مدارک در دست بررسی است، در مورد نتیجه آن با سفارت تماس نگیرید. شکیبایی شما ما را در ارائه خدمات بهتر یاری می‌کند.

توصیه‌های مهم
توصیه‌های مهم استونی

در صورت قبولی درخواست روادید، اصل بلیط خریداری شده و کپی آن باید در روزهای پنج‌شنبه بین ساعت 8:30 الی 11 صبح به سفارت ارائه گردد. شما می‌توانید گذرنامه و ویزای خود را پس از دو روز کاری تحویل بگیرید. بلیط شما باید طبق برنامه سفری باشد که در فرم درخواست روادید نوشته‌اید و همچنین هنگام مصاحبه اعلام داشتید. لطفاً از خرید بلیت پرواز قبل از مشخص شدن نتیجه درخواست ویزا خودداری نمایید.

در صورت رد درخواست روادید شما باید نامه «رد درخواست ویزا» را از سفارت تحویل بگیرید.اطلاعات در مورد درخواست ویزا و تصمیم گرفته شده تنها به متقاضی داده می‌شود.

چنانچه متقاضی به شخص دیگری برای گرفتن اطلاعات وکالت دهد، اطلاعات به فردی که نام وی در وکالتنامه آمده است به عنوان متقاضی داده خواهد شد. وکالت‌نامه فرمی‌ مجانی است که در آن نام متقاضی و نام شخصی که از طرف متقاضی وکیل شده است باید قید و توسط متقاضی امضاء گردد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای شنگن برای استونی (تجاری یا شرکت در کنفرانس)

مدارک می‌تواند به زبان انگلیسی، فنلاندی و یا سوئدی باشد. در غیر این صورت ترجمه رسمی مدرک را نیز باید تحویل سفارت داد.ترتیب قرار گرفتن مدارک به صورت زیر می‌باشد. تمامی مدارک بایستی روی ورق با سایز استاندارد A4 تحویل سفارت شوند.توجه داشته باشید که کارمندان سفارت مجاز به کمک شما در ترجمه یا تکمیل فرم‌ها نمی‌باشند.در طول بررسی درخواست ویزا، گذرنامه شما نزد سفارت نگه داشته خواهد شد.

لطفاً دو سری کپی از این فرم‌ها همراه با سایر مدارک به سفارت تحویل دهید.

 1. فرم درخواست ویزای شنگن
 • فرم باید به زبان انگلیسی تکمیل شده، تاریخ و امضاء داشته باشد. در مورد افراد زیر سن قانونی فرم باید توسط سرپرست قانونی او امضاء گردد.
 • فرم را با حروف بزرگ پر کنید.
 1. یک قطعه عکس (47×36 میلی‌متر)
 • با زمینه روشن و بیشتر از 6 ماه از زمان گرفتن عکس نباید گذشته باشد.
 • عکس‌های رتوش شده پذیرفته نمی‌شوند.
 1. اصل گذرنامه همراه با کپی صفحه مشخصات و کپی ویزاهای شنگن قبلی
 • گذرنامه می‌بایست حداقل 3ماه دیگر از تاریخی که قصد خروج از محدوده شنگن دارید اعتبار داشته باشد.
 • دارای حداقل دو صفحه خالی باشد.
 • در 10 سال اخیر صادر شده باشد.
 1. ارائه گذرنامه‌های قدیمی یا منقضی با ویزاهای شنگن قدیمی و مهرهای مرزی
 2. ترجمه شناسنامه (این ترجمه بایستی توسط دارالترجمه انجام شود و ترجمه غیررسمی آن نیز مورد قبول است.)
 3. اصل مدرک اشتغال به کار
 • در صورت شاغل بودن: اصل مدرک استخدام که تعداد روزهای مرخصی در آن درج شده باشد با قید سمت و حقوق ماهانه همراه با فیش حقوق سه ماه اخیر
 • در صورت خویش‌فرما بودن متقاضی: گواهی مالکیت شرکت (پروانه شرکت)
 • در صورتی که مستمری بگیر هستید، مدارک مربوطه
 1. گواهی که نشان دهد شما تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی یا معادل آن ها هستید.
 2. گواهی داشتن درآمد کافی برای سفر مورد نظر و مدت زمان اقامت
 • گواهی حساب بانکی مربوط به سه ماهه‌ی اخیر نهادی که مسئول پرداخت هزینه سفر است.
 1. تأییدیه از سازمان یا مؤسسه یا شرکت روی سربرگ
 • تأییدیه باید امضاء و تاریخ داشته باشد و از تاریخ داشته باشد و از تاریخ صدور آن بیشتر از سه ماه نگذشته باشد. در آن دلیل و مدت زمان سفر همراه همراه با مشخصات شخصی که مسئول پرداخت هزینه‌های سفر است قید شده باشد.
 1. دعوتنامه
 • بایستی توسط دعوت‌کننده امضاء گردد و دارای تاریخ باشد و از تاریخ صدور آن بیشتر از سه ماه نگذشته باشد.
 • از شرکت تجاری یا سازمانی در فنلاند یا استونی باشد و در آن اطلاعات تماس، هدف و طول مدت سفر و اینکه چه کسی مسئول پرداخت هزینه‌های سفر است در آن قید گردیده باشد. (روی سربرگ شرکت)
 • برای ویزای چند بار ورود، بایستی دلیل نیاز به سفر منظم/مکرر توضیح داده شده باشد.
 1. در صورتی که قصد سفر به چند کشور را دارید، جزئیات برنامه سفر و کشورهایی که به آن سفر می‌کنید.
 2. تأییدیه محل اقامت
 • رزرو هتل یا تأییدیه محل اقامت برای کل مدت سفر در صورتی هدف از سفر، شرکت در کنفرانس یا نمایشگاه باشد.
 1. بیمه درمانی مسافرتی
 • این بیمه می‌بایست برای تمام کشورهای شنگن معتبر باشد و کل زمان سفر یا ترانزیت را در بر گیرد. حداقل پوشش باید 30.000 یورو باشد.
 1. اتباع خارجی (غیرایرانی‌ها)
 • کپی اجازه اقامت یا اجازه کار معتبر برای ایران
 1. هزینه ویزا

توصیه‌های مهم

 • مدارک پس از بررسی تقاضای ویزا به متقاضی برگردانده نخواهد شد.
 • ناخوانا و نادرست پر کردن فرم درخواست ویزا می‌تواند به رد درخواست شما بیانجامد.
 • ممکن است از متقاضی ویزا درخواست شود که مدارک دیگری نیز ارائه دهد.
 • درخواست ویزا تنها در صورتی پذیرفته می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد که کلیه مدارک مورد نیاز تحویل داده شده باشد.

سفارت متقاضی را پس از بررسی و قبول درخواست برای مراجعه و اخذ ویزا مطلع خواهد کرد. خواهشمند است هنگامی که مدارک در دست بررسی است، در مورد نتیجه آن با سفارت تماس نگیرید. شکیبایی شما، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری می‌کند.

در صورت قبولی درخواست ویزا، اصل بلیت خریداری شده و کپی آن باید در روزهای پنج‌شنبه بین ساعات 8:30 الی 11 صبح به سفارت ارائه گردد. شما می‌توانید گذرنامه و ویزای خود را پس از دو روز کاری تحویل بگیرید. بلیت شما باید طبق برنامه سفری باشد که در فرم درخواست ویزا نوشته‌اید و همچنین هنگام مصاحبه اعلام داشتید. لطفاً از خرید بلیت پرواز قبل از مشخص شدن نتیجه درخواست ویزا خودداری نمایید.

در صورت رد درخواست ویزا شما باید نامه «رد درخواست ویزا» را از سفارت تحویل بگیرید.

اطلاعات در مورد درخواست ویزا و تصمیم گرفته شده تنها به متقاضی داده می‌شود.

چنانچه متقاضی به شخص دیگری برای گرفتن اطلاعات وکالت دهد، اطلاعات به فردی که نام وی در وکالتنامه آمده است به عنوان متقاضی داده خواهد شد. وکالت‌نامه فرمی‌ست مجانی که در آن نام متقاضی و نام شخصی که از طرف متقاضی وکیل شده است باید قید و توسط متقاضی امضاء گردد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای شنگن برای استونی دیدار از اعضاء خانواده یا دوستان

مدارک می‌تواند به زبان انگلیسی، فنلاندی و یا سوئدی باشد. مدارک به هر زبان دیگری باید همراه با ترجمه رسمی آن باشد. تمامی مدارک بایستی روی ورق با سایز استاندارد A4 تحویل سفارت شوند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای شنگن
مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای شنگن برای استونی دیدار از اعضاء خانواده یا دوستان

ترتیب قرار گرفتن مدارک به صورت زیر می‌باشد.

توجه داشته باشید که کارمندان سفارت مجاز به کمک کردن شما در پر کردن فرم یا انجام ترجمه نیستند.

در طول مدت بررسی درخواست ویزا، گذرنامه شما نزد سفارت می‌ماند.

لطفاً دو نسخه از این فرم‌ را همراه با سایر مدارک به سفارت تحویل دهید.

 1. فرم درخواست ویزای شنگن
 • فرم باید به زبان انگلیسی و با حروف بزرگ تکمیل شود و دارای تاریخ و امضاء باشد. در مورد افراد زیر سن قانونی فرم باید توسط سرپرست قانونی او امضاء گردد.
 1. یک قطعه عکس (47×36 میلی‌متر)
 • زمینه روشن و بیشتر از 6 ماه از زمان گرفتن عکس نباید گذشته باشد.
 • عکس‌های رتوش شده پذیرفته نمی‌شوند.
 1. اصل گذرنامه همراه با کپی صفحه مشخصات و کپی ویزاهای شنگن قبلی
 • گذرنامه می‌بایست حداقل 3ماه دیگر از تاریخی که قصد خروج از محدوده شنگن دارید اعتبار داشته باشد.
 • دارای حداقل دو صفحه خالی باشد.
 • در 10 سال اخیر صادر شده باشد.
 1. ارائه گذرنامه‌ (های قدیمی) یا منقضی با ویزاهای شنگن قدیمی و مهرهای مرزی.
 2. ترجمه شناسنامه (این ترجمه بایستی توسط دارالترجمه انجام شود و ترجمه غیررسمی آن نیز مورد قبول است.)
 3. اصل مدرک اشتغال به کار
 • در صورت شاغل بودن: اصل مدرک استخدام که تعداد روزهای مرخصی در آن درج شده باشد با قید سمت و حقوق ماهانه همراه با فیش حقوق سه ماه اخیر
 • در صورت خویش‌فرما بودن متقاضی: گواهی مالکیت شرکت (پروانه شرکت) در روزنامه رسمی
 • در صورت دانشجو بودن: نامه‌ی مدرسه یا دانشگاه با قید روزهای مرخصی و تأییدیه ثبت نام متقاضی برای ترم آینده
 • در صورت خانه دار بودن گواهی درآمد همسر (قرارداد کار، اظهارنامه بانکی، فیش حقوقی و غیره)
 • در صورت بازنشستگی، گواهی مستمری بازنشستگی
 1. گواهی که نشان دهد شما تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی یا معادل آن ها هستید.
 2. گواهی داشتن درآمد کافی برای سفر مورد نظر و مدت زمان سفر
 • گواهی حساب بانکی مربوط به سه ماهه‌ی اخیر شامل گردش حساب بانکی و گواهی منبع درآمد.
 1. گواهی مالکیت ملک در ایران در صورت داشتن ملک
 2. دعوتنامه
 • بایستی توسط دعوت‌کننده امضاء شده باشد و از تاریخ صدور آن بیشتر از سه ماه نگذشته باشد.
 • در فرم دعوت‌نامه که مجانی می‌باشد اطلاعات دعوت‌کننده و متقاضی ویزا (نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس و شماره تلفن)، دلیل و مدت سفر، محل اقامت شامل آدرس و نوع ارتباط دعوت کننده و متقاضی ویزا بایستی ذکر شده باشد.
 1. فتوکپی صفحه مشخصات گذرنامه یا اقامت فنلاندی دعوت کننده
 2. مدرکی که ارتباط دعوت کننده و دعوت شونده را نشان دهد.
 • برای مثال شناسنامه، گواهی تولد و سند ازدواج
 1. گواهی سفر
 • ارائه برنامه سفر در صورتی که قصد دارید از چند کشور دیدن کنید.
 1. تأییدیه محل اقامت
 • رزرو تأیید شده یا هر مدرک دیگری درباره محل اقامت برای کل مدت اقامت.

ارائه تأییدیه برای کسانی که محل اقامت آنها در دعوتنامه ذکر شده باشد نیاز نیست.

 1. بیمه درمانی مسافرتی
 • این بیمه می‌بایست برای تمام کشورهای شنگن معتبر باشد و کل زمان سفر یا ترانزیت را در بر گیرد. حداقل پوشش باید 30.000 یورو باشد. لطفاً مطمئن شوید که اطلاعات شما در بیمه‌نامه دقیقاً همان اطلاعات شما در گذرنامه باشد.
 1. اتباع خارجی (غیرایرانی‌ها)
 • کپی اجازه اقامت یا اجازه کار معتبر برای ایران
 1. هزینه ویزا
 2. برای افراد زیر 18 سال

در صورتی که افراد زیر سن قانونی به تنهایی یا همراه با یکی از والدین سفر کنند.

 • رضایت‌نامه برای سفر از سرپرست قانونی که توسط نهاد قانونی تأیید. تک‌والدها باید گواهی سرپرستی ارائه دهند.
 • اعلام درآمد پدر یا مادر

گواهی اشتغال به کار، فیش حقوقی 3 ماه اخیر

 • هم پدر هم مادر بایستی فرم تقاضای ویزا را امضاء کنند (شامل تک‌والدها نمی‌شود و تک‌والدها باید گواهی سرپرستی (قیومیت) را ارائه دهند.)

توصیه‌های مهم

 • تمامی مدارک باید مستقیماً از فنلاند به خود متقاضی ارسال گردد و نه سفارت
 • مدارک پس از بررسی تقاضای روادید به متقاضی برگردانده نخواهد شد.
 • ناخوانا و نادرست پر کردن فرم درخواست روادید می‌تواند به رد ویزا بیانجامد.
 • ممکن است از متقاضی روادید درخواست شود که مدارک دیگری نیز ارائه دهد.
 • درخواست روادید تنها در صورتی پذیرفته می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد که کلیه مدارک مورد نیاز تحویل داده شده باشد.

سفارت متقاضی را پس از بررسی و قبول درخواست برای مراجعه و اخذ ویزا مطلع خواهد کرد. خواهشمند است هنگامی که مدارک در دست بررسی است، در مورد نتیجه آن با سفارت تماس نگیرید. شکیبایی شما ما را در ارائه خدمات بهتر یاری می‌کند.

در صورت قبولی درخواست روادید، اصل بلیط خریداری شده و کپی آن باید در روزهای پنج‌شنبه بین ساعت 8:30 الی 11 صبح به سفارت ارائه گردد. شما می‌توانید گذرنامه و ویزای خود را پس از دو روز کاری تحویل بگیرید. بلیط شما باید طبق برنامه سفری باشد که در فرم درخواست روادید نوشته‌اید و همچنین هنگام مصاحبه اعلام داشتید. لطفاً از خرید بلیت پرواز قبل از مشخص شدن نتیجه درخواست ویزا خودداری نمایید.

توصیه‌های مهم
توصیه‌های مهم کشور استونی

در صورت رد درخواست روادید شما باید نامه «رد درخواست ویزا» را از سفارت تحویل بگیرید.اطلاعات در مورد درخواست ویزا و تصمیم گرفته شده تنها به متقاضی داده می‌شود.

چنانچه متقاضی به شخص دیگری برای گرفتن اطلاعات وکالت دهد، اطلاعات به فردی که نام وی در وکالتنامه آمده است به عنوان متقاضی داده خواهد شد. وکالت‌نامه فرمی‌ مجانی است که در آن نام متقاضی و نام شخصی که از طرف متقاضی وکیل شده است باید قید و توسط متقاضی امضاء گردد.

اطلاعاتی مختصر در مورد کشور استونی

استونی از نظر آزادی مطبوعات، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و آموزش در سطوح بالای جهانی قرار دارد. استونی در زمان شوروی نیز در میان جمهوری‌های آن اتحادیه بالاترین سرانه تولید ناخالص را داشت.استونی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوست و به عضویت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی – ناتو – پذیرفته شد. کشور استونی آزادترین شبکه اینترنتی دنیا را دارد.

5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *